Sigurime për turistë


Europäische Reisevericherung Turistenversicherung Gästeversicherung

• • • printo policën on-line • • •

Mandati drejtuesi i bordit të drejtorëve

Drejtuesi i bordit të drejtorëve është organi më i lartë ekzekutiv,

detyra e të cilit sipas ligjit obligativ (OR) është üdhëheqja e bizneseve në një shoqëri akcionare. Bëhen përjashtime kur këto kompetenca i vesh asambleja e përgjithshme.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë bazë dhe shtesë variabël të llogaritur sipas numrit të mbledhjeve të drejtorëve.

Mandati si organ kshillimor

Organi kshillimor është një trup me funkcion këshillues. Organi kshillimor nuk gëzon fare apo fare pak kompetenca në vendimmarje dhe në kontroll. Kompetencat e këtij organi përkufizohen në këshillime dhe propozime.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë bazë dhe shtesë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Mandati si drejtor ose menaxher

Drejtori

Drejtori udhëheq një ndërmarje apo një sektor të ndërmarjes.

Manaxheri

Menaxheri përkujdeset për realizimin e aspiratave dhe qëllimeve të ndërmarjes. Ai përcakton veprimet dhe kujdeset për përmbushjet e tyre.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë bazë dhe shtesë variabël të llogaritur sipas numrit të mbledhjeve punuese.

Mandati si kontabilist

Detyrat dhe obligimet e kontabilistit

Kontabilistët evidentojnë transakcionet apo qarkullimin e financiare në librat e ndërmarjes.

Detyrat e tjera të kontabilistëve

– Kontrolli i transakcioneve
– Bartja e llogarive periodike në kontabilitetin financiar.
– Pregaditja e bilanceve vjetore.
– Udhëheqja dhe kontrolli i transakcioneve të klientelës (debi).
– Udhëheqja dhe kontrolli i transakcioneve të furnizuesve(kredi)
– Plotësimi i deklarimeve tatimore
– Pregaditja e listave të rrogave.
– Deklarimet në doganë.
– etj. etj.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Administrues i besueshëm

Si administrues i besueshëm mund të quhet personi që përfaqëson dhe mbronë intereset e urdhërdhënësit.

Përgjegjësia e administruesit të besueshëm mbetet e kontrolluar juridikisht :
– përgjegjësia profesionale
– ligji për keqpërdorim
– ligji për rrezikim
– veprimi sipas dijes dhe ndërgjegjjes
– detyrimi për raport të menjëhershëm
– dorëzimi i menjëhershëm i librave të biznesit

Pagesa ose shpërblimi

Pagë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Trajnim dhe kurse

– ofrojmë organizimin e trajnimeve në të gjitha fushat e bizneseve.
– ofrojmë transferimin e njohurive dhe eksperiencave të biznesit tek të gjithë pjesëmarrësit e tregut, institucionet dhe universitetet.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Hashim Thaçi Hashim Thaçi Kryeministër

Pse fshihet Hashim Thaqi


Lexo biografinë gjysmake në faqen zyrtare të Kryeministrit të Kosovës..
Aty mungon ditëlindja, vendi i lindjes, shkollimi, univerziteti i studimeve, njohja e gjuhëve të huaja, pjesmarrja në luftën e UÇK, etj., etj.! . . . . .

Pse vallë i fsheh ai këto të dhëna!!!

Hashim Thaçi Hashim Thaçi Kryeministër

Çka shkruan shtypi serb


Këto shkrime serbe e plotësojnë pjesën e biografisë, të cilën Hashim Thaqit mundohet ta fshehë! . . . . .

Vallë gjendet Kosova ende nën sundimin serb?

Konsulata e Republikës së Kosovës Zürich

Konsulat der Republik Kosovo in Zürich

adresa :
Hohlstrasse 610                                8048 Zürich

AKTION - Treuhandaktion perfekta in Bern - Profitieren Sie JETZT! :                                              fax :
043 343 01 71                 043 343 01 73

e-maili :
[email protected]

orari i punës :
para dite                                pas dite
09.00 – 12.00                       14.00 – 17.00

Konsulata e Republikës së Kosovës Gjenevë

Consulat de la République du Kosovo à Genève

adresa :
rue de la Servette 93                 1202 Genève

AKTION - Treuhandaktion perfekta in Bern - Profitieren Sie JETZT! :                                              fax :
022 734 27 34                 022 734 27 34

e-maili :
[email protected]

orari i punës :
para dite                                pas dite
09.00 – 12.00                       14.00 – 17.00

Ambasada e Republikës së Kosovës Bern

Botschaft der Republik Kosovo in Bern

adresa :
Amthausgasse 3                 3011 Bern

AKTION - Treuhandaktion perfekta in Bern - Profitieren Sie JETZT! :                                               fax :
031 310 06 90                 031 310 06 91

e-mailat :
[email protected]
[email protected]

orari i punës :
para dite                                pas dite
09.00 – 12.00                       14.00 – 17.00

www.schnelle-uebersetzungen.ch
Zyrë përkthimesh për të gjitha gjuhët botërore

Schnelle Übersetzungen in 290 Zielsprachen | Das Übersetzungsbüro in der Schweiz | Basel | Bern | Genf | Lausanne | Luzern | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Winterthur | ZürichSchnelle Übersetzungen in 290 Zielsprachen | Das Übersetzungsbüro in der Schweiz | Basel | Bern | Genf | Lausanne | Luzern | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Winterthur | Zürich

Ne dijmë çka flasim – në 290 gjuhë botërore.


Pa marë parasysh se në cilën gjuhë dhe në cilën fushë dëshironi të përktheni :
Ne gjejmë gjithnjë përkthyesin e duhur
për kryerjen profesionale të porosisë tuaj.
Si të migroj në Zvicër?!
Për qytetaret 'shtetasit' nga EU fare thjesht.

1.
Kërkoni sa më parë një banesë dhe punësim.

Në shumë vise është vështirë të gjendet një mundësi banimi.


2.
Regjistrohuni në komunën e dëshiruar dhe merni lejeqëndrimin dhe lejën e punës.


3.
Brenda 3 muajve jeni të obliguar të keni
sigurimin shëndetsor (Krankenkasse)

Treuhand & Versicherungscenter GmbH
iu ndihmon të gjeni sigurimin shëndetsor të favorshëm.


4.
Treuhand und Versicherungscenter GmbH

iu ofron sigurime si dhe shërbime të ndryshme.

   AL | DE | FR
search engine | Branchensuche Treuhänder, Treuhandbüro, Buchhaltung alba-kos

Ambasada e Kosoves | Botschaft von Kosovo | Ambassade du Kosovo | Kosovo Ambassy

Aktuale


Thaqi - Fenomeni Kosovar apo
si po i han Kosova foret e Hashimit


Ish kryeministrit të Kosovës Hashim Thaqit iu dhurua për herë të tretë çmimi "Doctor Honoris Causa", edhe pse ai nuk ka të përfunduar asnjë fakultet.

Qëllimisht për të fshehur pregaditjen e tij shkollore ai me ndihmën e 'miqëve të tij' organizon spektakle ku edhe shpallet si "doktor nderi".

A thua edhe sa kohë do ta tërheqë një gjysmëanalfabet për hunde popullin kosovar?!

Faktet që dëshmojnë se Thaqi me ndihmën e agjensive të huaja e ka zhytur Kosovën në mjerim:
a. Autostrada 'Ibrahim Rugova' kushtoi 1'300 milionë Euro
b. Autostrada Prishtinë - Shkup kushton 800 milionë Euro

Dështimet e qëllimshme:
1. Bllokimi i mjeteve për funksionalizimin e Trepçës
2. Bllokimi i mjeteve për ndërtimin e termocentralit të ri
3. Korrupcioni i toleruar dhe i mbrojtur nga vet shteti

Rezultati me pasoja afatgjate:
Varfërimi i skajshëm i popullsisë
Rënja e nivelit arsimor
Mosfunksionimi shtetëror, si gjykatat, prokuroria, shëndetsia, etj.

Si përfundim:

  • Nëse Hashim Thaqi vlerësohet si i mençur e i ngritur, atëherë duhet t'i thuhet se është tradhtari dhe armiku më i madh i Kosovës.
  • Nëse Hashim Thaqi vlerësohet si gjysmëanalfabet, atëherë duhet t'i thuhet sherr budalla.

Vlerësojeni vet !?!

Mendim Shkëputja